linkos.wordpress.com
Khúc ca mùa hạ
[audio Hè nhè nhẹ tiến đến , mơn trớn bằng những cái ôm ấp nhẹ nhàng của gió, nhiều lúc hơi quá nồng nhiệt bằng nắng vàng. Tôi không ghét màu vàng, và tôi thì thích cả lá xanh mùa hè. Và cảm giác …