linkos.wordpress.com
Chọn màu da khi tô màu nhân vật hoạt hình
Vẽ vời là một trong những cái thú vui của tui, chì, cọ, đường nét, màu sắc…Trong đó chọn màu để tô da là một trong những cái quan trọng. Nếu bạn biết PS, thì đây là “kho tàng” quý…