linkos.wordpress.com
Từng qua tuổi 20
Dạo này đọc sách toàn 20 20 20, đọc mạng cũng toàn 20. Tuổi 20. Lấy kinh nghiệm là một người đã qua tuổi 20 được khá nhiều năm, tôi cam đoan với các bạn trẻ là khi các bạn 20 tuổi chả có điều gì th…