linkos.wordpress.com
Cá Trích – 10/3/2013
Thổi cho trúng con cá không khó. Thổi cho lưỡi me xóc đúng vào phía cổ nó… thế này… bọn cháu nhìn đây, đúng giữa phần đầu và phần lưng cá là chỗ huyệt của gáy. Mũi nhọn của lưỡi me đâm …