linkos.wordpress.com
Những tư tưởng độc nhất, em là của anh.
Đang chuẩn bị viết, sực nhớ phải code, thế là ngồi chỉnh parametres, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, còn 10 ngày nữa. Đang làm thì có thằng technicien qui entre et il veux prendre l’odinateur bureau…