linkos.wordpress.com
Một số giải thích về máy ảnh cho người mới nhập môn
Nói thẳng là tôi mê chụp ảnh, tôi thích chụp đủ thứ. Và xem lại ảnh tôi chụp thì tôi vui. Thỉnh thoảng tôi thấy bực mình với chính tôi vì khi chụp xem hình thấy rất cool, nhưng xem lại trên máy tín…