linkos.wordpress.com
Cold night – Đêm không nóng
“When I was small, and Christmas Tree was tall, we used to love while others used to play..” “Rừng núi giang tay nối lại biển xa..” “Chiều thơ ru hồn người bềnh bồng&#…