linkos.wordpress.com
Hành trình cà phê xứ Việt (Người ăn rong – Ngữ Yên)
Một bài viết về cà phê khá hay, muốn giới thiệu, toàn bộ cuốn này cũng đáng đọc, tuy có vài chỗ hơi “xem thường người khác”. :D