linkos.wordpress.com
Những bài học từ con nít
Hẳn chúng ta sẽ phì cười và xem nhẹ những gì con nít nói trong cuộc sống thường ngày; và đặc biệt, trong những tình huống quan trọng, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những gì con nít phát biểu: một …