linkos.wordpress.com
Đàm phán lương bổng
Đi làm thì ai cũng quan tâm lương bổng, đồng ý là tiền lương chỉ là 1 trong những yếu tố quan trọng hàng đầu bên cạnh các yếu tố khác như cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, sự phù …