linkos.wordpress.com
I find inspiration in study
Mình thích thiết kế và tính toán, vì mình thông minh (tự thấy thế) tuy không đến mức quá xuất sắc, nhưng mình thì lười biếng và nhanh chán với những thứ mình theo, dạng như theo một chút, khám phá …