linkos.wordpress.com
Một CN không đến nỗi
Những ngày cuối tháng 11, hôm nay có nhiều sự không vui nhưng cũng có nhiều sự vui, may là không vui đến trước, và vui đến sau, và người trong cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm “nice save”.…