linkos.wordpress.com
Có còn luyến 360
Cũng hơi còn, nhưng thực sự thì không còn mấy, rốt cục 360 đi thì cái buồn cũng giống như mọi cái buồn chia tay khác: thằng bạn chơi thân chuyển chỗ ở, con chó mình nuôi bị chết, thằng em họ ở chơi…