linkos.wordpress.com
Ngẫu hứng: jQuery
Đang muốn học và hoàn thiện về CSS và HTML, thế là kiếm một diễn đàn free nào đó để thực tập. Hôm nay và thử một trang zetaboard và thấy họ đăng về jQuery, thiệt hơi hơi xí hổ là cóc biết gì về nó …