linkos.wordpress.com
12 nguyên tắc thành công của Steve Jobs
Bài học từ Steve Jobs – một trong những ông chủ thành công nhất nước Mỹ. Câu chuyện về sự thành công của ông có thể coi như một huyền thoại. Để đạt được những thành công lớn lao ấy một phần k…