linkos.wordpress.com
Đọc cho vui – phụ nữ con gái nói chung ;))
Phụ nữ sex không phải vì thích “Thành thật mà nói, tôi chỉ ngủ với anh ấy theo phép lịch sự thôi”. Lời thú nhận của một cô gái hóa ra lại đúng với rất nhiều phụ nữ, khi mà họ đồng ý &#8…