linkos.wordpress.com
Những lúc .. chững lại
Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và thèm muốn thử thách, đó là những câu sáo rỗng quen thuộc mà tôi hay nghe, còn có gì khác không? Liệu ngay từ bây giờ ta đã có quyền chiêm nghiệm một cách nghiêm túc, hay…