linkos.wordpress.com
Tạo một login form đơn giản trong PHP
Ta sẽ tạo một trang index.php với code như sau: Đó chỉ là chút code HTML thôi, cứ theo dõi theo video, ta sẽ biết cách lập trình form login này và cách chạy trên localhost. This is the first introd…