linkos.wordpress.com
Hồ Thiên Nga
Hồ thiên nga là một vở ba lê gồm 4 hồi do Tchaikovsky, một nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng người Nga, sáng tác nhạc. Tuy vậy, ta nên để ý là đoạn ngày nay thường được nghe không phải là bản gốc mà …