linkos.wordpress.com
Gió nhẹ với những tâm hồn trẻ thơ
1: nhớ lắm,nhớ không chịu được,hug cái nè2:chán nản, ai cũng quay lưng lại, do ai, do mình trước chứ do ai, chỉ biết phán xét người khác thôi, mình sai rành rành đó mà cứ muốn làm rebel,nửa thương …