linkos.wordpress.com
Rong ruổi giang hồ
[No image plz] Cái ngày 10 xẹt 3 âm lịch này… bình thường mỗi lần được nghỉ là ở nhà ngủ bù cho cả năm, năm nay chắc gọi là đi chơi bù cho cả năm . Theo plan định trước thì 6h tối mới đi ,có …