linkos.wordpress.com
[Friend]Cho cái bữa cuối nhầm
Gọi là nhầm vì tuần sau mới bữa cuối,đúng như ta mong muốn, toàn giới trẻ đi với nhau :). Không có photo, nhưng có thể sang blog sis Su’a để xem, nhan sắc cũng tạm tạm, nếu không muốn nói là …