linkleads.vn
Top 10 email client phổ biến trong năm 2015 - LinkLeads® Email Marketing
Email Client là những chương trình được cài đặt ở máy khách (như máy laptop, tablet,...) tương tác từ xa với email server để tải và gửi email. Tất cả các công việc được thực hiện bởi ứng dụng email client của bạn chứ không phải trình duyệt. Hiện nay iPhone, Gmail, và iPad vẫn là 3 email clien