linkleads.vn
Quy định về sử dụng dịch vụ Email Marketing - LinkLeads® Email Marketing
Khi sử dụng dịch vụ Email marketing của LinkLeads, bạn cần đảm bảo hiểu rõ các yêu cầu sau: Mỗi tài khoản chỉ có một email xác minh