linkleads.vn
Khách sạn 5 sao Nikko chính thức sử dụng dịch vụ Email Marketing từ LinkLeads - LinkLeads® Email Marketing
Từ ngày 11/09/2015, LinkLeads đã trở thành đối tác truyền thông cung cấp dịch vụ Email Marketing cho khách sạn 5 sao Nikko.