linkleads.vn
5 bí quyết thiết kế một tiêu đề Email Marketing hiệu quả - LinkLeads® Email Marketing
Kỹ năng viết tiêu đề hấp dẫn trong chiến dịch Email Marketing rất quan trọng. Vì một tiêu đề hiệu quả có thể làm tăng tỉ lệ đọc Email từ 30% đến 50%.