linkleads.vn
3 bước tạo lập chiến dịch Email Marketing - LinkLeads® Email Marketing
Sau khi hoàn thành đăng ký dịch vụ, với chiến dịch Email marketing sau thì bạn chỉ cần vài phút để thực hiện thông qua 3 bước như sau. Bước 1: Xây dựng danh sách liên hệ (Contact List) 1.1 Tạo Danh sách liên hệ Nhấn vào Danh sách liên hệ => Tạo một danh sách liên hệ Trang tạo danh sách li