linkleads.vn
24 cách phân loại danh sách Email nhắm đúng nhu cầu người nhận (Phần 2)
Trong phần I của bài viết này, LinkLeads đã giới thiệu với bạn 12 cách phân loại danh sách Email hiệu quả, dễ thực hiện chủ yếu dựa vào các đặc điểm nhân khẩu học như: Giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn..