linkleads.vn
24 cách phân loại danh sách Emai đúng nhu cầu người nhận (Phần 1)
Mục đích của việc phân loại danh sách Email là để bạn có thể gửi đi những Email chứa nội dung phù hợp. Nội dung càng liên quan đến khách hàng thì tỷ lệ mở