linimasa.com
Mengambil Jarak dari Penilaian Diri
Iya, kita memang menggantungkan kebahagiaan kita pada penilaian.