linimasa.com
Māna; Perbandingan yang Menjebak
…dan pada akhirnya, segala bentuk perbandingan diri hanyalah berujung pada kesombongan.