linimasa.com
Capek: Berjeda dari Kekinian
“GOD does not play dice with the universe,” kata Einstein. Namun, if it does so (play dice with the universe), what would you do? Tuhan tidak berundi dadu untuk semesta. Namun, kalau dia ternyata m…