linimasa.com
Ketika Nilai Tak Lagi Dinilai
Salah satu penulis linimasa, Lei, adalah punggawa salah satu situs online bernama womantalk. Dalam sebulan hampir 2 juta laman yang terbaca pengunjung. Linimasa? Seperempatnya. Itupun bukan sebulan…