linimasa.com
Kukenal Sosok Wanita Yang Jarang Sekali Berdoa
Pagi ini, aku membaca puisi Abdul Hadi. Tuhan/ kita begitu dekat/ sebagai api dengan panas/ aku panas dalam apimu/ Tuhan/ kita begitu dekat/ seperti kain dengan kapas/ aku kapas dalam kainmu Tuhan/…