linhntaim.wordpress.com
Biết khi nào gặp nhau
Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi… Tôi đang dần tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Thực ra việc tôi tách ra khỏi thế giới đó đã khởi sự từ lâu; nhưng khi đó …