linhntaim.com
GHI CHÚ
1. Các phụ kiện: – Đèn: pin, rọi (pha), chiếu hậu, van xe, cài nan hoa. – Chuông. – Bơm xe. – Đồng hồ: đo tốc độ, hiển thị thời gian, GPS. – Khóa: có chìa, số. –…