linhntaim.com
Khi em đi chơi
Khi chiều hoàng hôn vừa tắt Và bóng em biến mất phía sau ánh chân trời Anh biết tình yêu này đã chớm Nở như vành trăng khuyết xa xôi Ở nơi những hòn đảo đá vôi Giờ đã là mấy chấm tròn trên đường ch…