linhntaim.com
Ở đâu khi tôi chẳng biết mình muốn gì
Đêm không ngủ. Tiếng quạt gió ào ào. 4:04 phút sáng. Tôi trằn trọc với những suy nghĩ về công việc, về cuộc sống, về những mối quan hệ gần đây. Tôi mở đọc những thứ mọi người viết. Cô ấy, anh ấy, e…