linhntaim.com
Nỗi nhớ riêng ta
Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta. Nhớ mùa thu buồn lá vàng chớp ngả, Giọt chiều xa vẹn nguyên luyến tiếc, Dải mây nghiêng theo ánh mắt xô nghiêng. Ta không biết phải làm sao với nỗi ưu phiền, Đàn…