linhntaim.com
Thứ 7
Thứ 7 ngày phiêu diêu Ta nhớ em thật nhiều Nhớ ngày nào nắng chiếu Bên em lòng liêu xiêu Thứ 7 ngày còn yêu Còn tang và còn điếu Còn bao điều thấy thiếu Còn muốn nói mà kiêu Giữ mãi trong lòng ý Ch…