linhntaim.com
Chỉ vì em
Hiếm có khi nào tôi buồn đến thế, Chỉ vì em tôi chẳng nói chẳng cười, Chỉ vì em tôi đứng ngoài cửa lớp, Cho nỗi buồn hòa với gió xa xôi. Hiếm có khi nào tôi lặng lẽ đôi môi, Chẳng thèm cất tiếng há…