linhnganlovestar.wordpress.com
[SPPA] Vol I – 18: Who is the Spring’s Royal? – Part 1.
– Shh… Aiden, góc của em có con mồi tiến vào đấy… Cách xa 50m, đôi mắt cú vọ của Casey dò được thông tin tình báo quý báu vội vã thông tri bằng cả ngôn từ lẫn body language cho đàn em gần vị trí đ…