linhnganlovestar.wordpress.com
[Mascot] Shot 3: Chuyến picnic.
– Anh làm món gì vậy? Yumeji nhảy xung quanh cái bàn đầy bột và các thể loại gia vị của Jana, tò mò hỏi.