linhnganlovestar.wordpress.com
[Mascot] Shot 2: Tôi nhặt được mascot rồi!
Trên đường trở về nhà, Figueredo vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Tiến về những gì hai người thấy hôm nay.