linhnganlovestar.wordpress.com
[SINS] Chapter 51.
– Sir! Đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười lạ lẫm, lại được phép huy động toàn bộ thành viên Sở Phản Ứng nhanh trước mặt,……