linhnganlovestar.wordpress.com
Lảm nhảm (7): Chuyện uke/seme, BDSM things and… well, you’ve got a point.
Chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ viết một bài lảm nhảm về cái chủ đề này. Nhưng mà thôi kệ, dẫu sao trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà ~~…