linhnganlovestar.wordpress.com
[CSĐSM] P20: Tuổi thanh xuân (1) – [XXIX] Chuyện ngoại hình (1)
Từ xưa tới nay không biết hai chữ “tự ti” là viết ra sao, từ trí tuệ tới võ công, cốt cách tới ngoại hình vốn dĩ chưa bao giờ là điều khiến cho đám người Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên, Vô Sa …