linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q2 – C117: Nguyệt Cơ.
Tiểu Lương Tử ngoài ý muốn tra được manh mối trọng yếu liên quan tới mảnh tiền kia, mà còn nói cho mọi người một cái từ chưa bao giờ nghe qua —— âm bản! “Âm bản là cái gì?” Triển Chiêu tò mò.…