linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-EMMS] Chapter 8: SiBum.
Lần đầu tiên, KyuHyun bắt đầu nghĩ rằng có thể – chỉ là có thể thôi – cái kế hoạch ghép đôi của cậu rốt cuộc thì không phải ý tưởng xuất sắc gì.…