linhnganlovestar.wordpress.com
[FWB] Chapter 4: Just make love, no Kisses.
– Tôi có một điều kiện. Lần thứ ba gặp nhau trong phòng ngủ của ChangMin, khi vừa mới bị đẩy xuống giường, KyuHyun đã mở miệng nói.